HEMŞİRELİK TANILARI ve HEMŞİRELİK BAKIM PLANLARI
FONKSİYONEL SAĞLIK ÖRÜNTÜLERİ (FSÖ) ALTINDA GRUPLANDIRILMIŞ 2018 HEMŞİRELİK TANILARI

 1. Sağlığı Algılaması ve Sağlığın Yönetimi
 2. Beslenme ve Metabolik Durum
 3. Boşaltım Biçimi (Eliminasyon)
 4. Aktivite ve Egzersiz Biçimi
 5. Uyku ve Dinlenme Biçimi
 6. Bilişsel Algılama Biçimi
 7. Kendini Algılama
 8. Rol ve İlişki Biçimi
 9. Cinsellik ve Üreme Biçimi
 10. Baş Etme ve Stres Toleransı
 11. İnanç ve Değerler Biçimi


1. SAĞLIĞI ALGILANMASI ve SAĞLIĞIN YÖNETİMİ2. BESLENME ve METABOLİK DURUM3. BOŞALTIM BİÇİMİ (ELİMİNASYON)4. AKTİVİTE ve EGZERSİZ BİÇİMİ5. UYKU ve DİNLENME BİÇİMİ6. BİLİŞSEL ALGIMA BİÇİMİ7. KENDİNİ ALGILAMA ve KAVRAMA BİÇİMİ8. ROL ve İLİŞKİ BİÇİMİ9. CİNSELLİK ve ÜREME BİÇİMİ10. BAŞETME ve STRES TOLERANSI11. İNANÇ ve DEĞERLER BİÇİMİKAYNAKCA: Hemşirelik bakım planları Hemsire.Com'un üniversite temsilcilikleri tarafından hazırlanmıştır. Editörlerimiz tarafından özgünlüğü kontrol edildikten sonra yayına alınmıştır. Hazırlanan bakım planlarının tüm hakkı Hemsire.Com'a aittir. Kaynak göstererek (Hemsire.Com'a aktif link vererek) alıntı yapabilirsiniz.Daha fazla hemşirelik bakım planına ulaşmak için;